Solder paste: Kem hàn Inventec & Amtech

10:24 | 18/10/2018 | Hà Nội

0912161982 Công ty TNHH Giải pháp TULA

Đặc điểm:


Inventec has been developing, since more than 25 years, solder pastes which meet the production characteristics and reliability requests of its customers.

With its references in industrial High Tech markets, in the automotive, military, aeronautics fields, Inventec proposes a wide and complete range of ECORELTM and SOLDERELTM solder pastes with metallurgic, physical and chemical features.

Với bề dày hơn 25 năm phát triển các sản phẩm kem hàn, các sản phẩm kem hàn của Inventec đã đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy và đặc tính trong sản xuất của khách hàng.

Với các tài liệu tham khảo trong các thị trường công nghiệp Công nghệ Cao như xe cơ giới (automotive), quân sự (military) và hàng không (aeronautics), Inventec đề xuất một loạt các sản phẩm kem hàn ECORELTM và SOLDERELTM hoàn chỉnh về các tính năng lý, hoá và luyện kim.