Thông báo tìm Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất bị mất

10:59 | 05/03/2024 | Hà Nội

Ngày 20/12/2023, trên đường về nhà ở tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông  tôi có đánh rơi túi hồ sơ. Trong túi hồ sơ có Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tại địa chỉ 14 Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mang tên ông: Đỗ Khắc Nha có số: F850965, ngày cấp: 23/8/2001. Ai nhặt được cho tôi xin lại, hoặc thông báo cho bà Nguyễn Thị Viễn số điện thoại 0394620715 hoặc ông Đỗ Khắc Nha điện thoại 0984033548 tại địa chỉ số nhà 20 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội xin cảm ơn và hậu tạ