Giải pháp ứng dụng phần mềm quản lý phân phối cho doanh nghiệp

14:45 | 21/12/2015 | Hà Nội

01636375858 Lê Quang Dũng

 Quản lý nhân viên

• Chấm công giờ Vào- Ra, thay thế Dấu vân tay 
• Check-in vị trí khi thực hiện Công việc được giao 

 Quản lý khách hàng

• Quản lý thông tin khách hàng tập trung trên hệ thống, xem dưới dạng danh sách hoặc bản đồ trực quan
• Theo dõi lịch sử đặt đơn hàng, lịch sử giao dịch, làm việc, lịch sử chăm sóc của một khách hàng.và những thông tin khác.

 Quản lý đơn hàng

Bằng cách cài đặt ứng dụng Mobiwork trên smatphone . Khi thực hiện viếng thăm khách hàng, nhân viên bán hàng dễ dàng đặt đơn hàng, lập tức đơn hàng được cập nhật về bộ phận kế toán bán hàng tại trụ sở để xử lý xuất kho, giao hàng

    Dễ dàng quản lý danh sách các đơn hàng đã lập cũng như theo dõi trạng thái xử lý các đơn hàng

            Quản lý số lượng hàng tồn ngoài thị trường,

 Giám sát lộ trình của nhân viên

Cấp quản lý dễ dàng theo dõi, giám sát lộ trình viếng thăm khách hàng của từng nhân viên được vẽ trực quan trên bản đồ số, cũng như kiểm tra lịch sử viếng thăm của nhân viên đó theo khoảng thời gian xác định.