Thiết bị

Phần mềm quản lý phân phối cho doanh nghiệp

10:06 | 10/12/2015 | Hà Nội

01636375858 Lê Quang Dũng

 Quản lý nhân viên

• Quản lý nhân viên theo phòng ban và phân quyền như mô hình tổ chức thực.

• Chấm công giờ Vào- Ra, thay thế Dấu vân tay (hiển thị vị trí và thời gian thực).

• Check-in nhiều lần trong ngày theo quy định của công ty (hiển thị vị trí và thời gian thực).

• Check-in vị trí khi thực hiện Công việc được giao (có hiển thị vị trí và thời gian thực).

 Quản lý khách hàng

• Quản lý thông tin khách hàng tập trung trên hệ thống, xem dưới dạng danh sách hoặc bản đồ trực quan.
• Theo dõi lịch sử đặt đơn hàng, lịch sử giao dịch, làm việc, lịch sử chăm sóc của một khách hàng...và những thông tin khác.

 Quản lý đơn hàng

• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng nhanh chóng.

• In hóa đơ

 Quản lý công việc

• Giao - Nhận việc theo phòng ban, nhân viên, dự án,...

• Theo dõi tiến độ công việc (đã hoàn thành hay chưa, hoàn thành bao nhiêu %...). Đặt lịch giao việc trước, nhắc việc tự động.