Tư vấn thuế, luật

Dịch vụ Hoàng Gia Luật

17:25 | 27/03/2017 | Hà Nội

0901777249 ketoanhoanggia

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
- Dịch vụ thành lập công ty
- Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
- Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư (tên, địa chỉ, vốn ....)
- Dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh, kho bãi
- Dịch vụ giải thể công ty
- Dịch vụ đăng ký hộ kinh kinh doanh

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
- Dịch vụ làm kế toán
- Dịch vụ làm kế toán trọn gói
- Dịch vụ kế toán thuế
- Dịch vụ ghi sổ kế toán, làm kế toán
- Dịch vụ lập báo cáo tài chính
- Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế
- Dịch vụ kiểm tra, soát xét hồ sơ và sổ sách kế toán
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
- Dịch vụ làm kế toán trưởng
- Dịch vụ tư vấn kế toán
- Dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán cho doanh nghiệp

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ
- Dịch vụ báo cáo thuế
- Dịch vụ đại lý thuế
- Dịch vụ đăng ký thuế
- Dịch vụ kê khai thuế
- Dịch vụ hoàn thuế
- Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế
- Dịch vụ kê khai thuế ban đầu
- Dịch vụ quyết toán thuế
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
- Dịch vụ tư vấn thuế

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán nội bộ

Tin cùng người đăng