Tổ chức sự kiện

Công cụ làm việc nhóm, quản lý công việc - dự án trực tuyến

10:27 | 05/07/2016 | Hà Nội

0977051010 anh quốc

Mời anh chị tham khảo công cụ Làm việc nhóm, quản lý dự án Online để nâng cao hiệu quả công việc !

byWork.vn là một công cụ trực tuyến dành cho những người quản lý và làm việc theo nhóm. byWork sẽ làm cho công việc nhóm trở nên đơn gian và hiệu quả hơn bao giờ hết:
• Áp dụng phương thức tư duy 5W+1H để lập kế hoạch, tổ chức, phân công và kiểm soát toàn bộ công việc và dự án của bạn hiệu quả.
• Tổ chức sắp xếp nhân sự, giao việc cho từng người, từng bộ phận để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao. Có những đánh giá chính xác năng lực cá nhân, bộ phận trong nhóm hoặc phòng ban trong công ty.
• Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc đơn giản, trao đổi trong công việc, kiểm soát các mục tiêu dự án và báo cáo hoàn thành các nhiệm vụ đã được lập ra theo kế hoạch.
Với byWork.vn bạn làm được những gì ?
• Lập kế hoạch, giao việc, kiểm soát công việc mọi lúc, mọi nơi.
• Chia sẻ thông tin, file, tài liệu, …giữa các thành viên trong nhóm của bạn.
• Nhận xét, bình luận, chia sẻ ý kiến với các thành viên trong từng công việc.
• Online quản lý dự án, công việc tiện ích, đa chức năng, thân thiện người dùng và hoàn toàn sử dụng trên các thiết bị iPhone, iPad, Android, Mac, Windows, Chrome.

BYWORK ONLINE
Website: byWork.vn
Email: byWork2015@gmail.com
Phone 1: 09 77 05 10 10 [Anh Quốc]