Tuyển cộng tác viên bán hàng trang sức Thiên Chúa

11:20 | 09/11/2017 | Hà Nội

0938179545 Hội Xuân Độ

Hội Xuân Độ
Tượng Thiên Chúa ba ngôi hình tròn đúc từ bạc nguyên khối
1 - Tượng Thiên Chúa ba ngôi cao sang đúc từ vàng và bạc nguyên khối quý hiếm do hội xuân độ chế tác và gia công đẹp và tinh xảo
2 - Nhẫn nhà thờ đúc từ vàng và bạc nguyên khối quý hiếm do hội xuân độ chế tác và gia công đẹp và tinh xảo
3 - Vòng tay Thiên Chúa ba ngôi cao sang đúc từ vàng và bạc nguyên khối quý hiếm do hội xuân độ chế tác và gia công
{ Tuyển cộng tác viên bán hàng trên toàn quốc }
phone : 0938 179 545