Thiết bị

Thu mua máy in Printronix, Tally, IBM Inforprint, UPS Lanpro củ, hỏng

14:43 | 06/12/2016 | Hà Nội

0908626962 Mr Quang

Thu mua máy in Printronix, Tally, IBM Inforprint, UPS Lanpro củ, hỏng giá cao

Thu mua máy in Printronix củ, hỏng giá cao :
Mua máy in củ, hỏng Printronix P7000 series : P7205, P7210, P7215, P7220; P7010, P7005, P7015
Mua máy in củ, hỏng Printronix P5000 series : P5205, P5210, P5215, P5220;
Mua máy in củ, hỏng Printronix P8000 series: P8205, P8210, P8215, P8220

Thu mua máy in IBM Inforprint củ, hỏng giá cao:
Mua máy in củ, hỏng IBM Inforprint 6500 series : 6500 v05, 6500v10, 6500v15, 6500v20, 6500v1p, 6500v5p
Mua máy in củ, hỏng IBM Inforprint 6400 series: 6400i05, 6400i10, 6400i15, 6400i20

Thu mua máy in Tally củ, hỏng giá cao:
Mua máy in củ, hỏng Tally T6218, T6212, T6215
Mua máy in củ, hỏng Tally T6312, T6306
Mua máy in củ, hỏng Tally T6605, T6610, T6615, T6620
Mua máy in củ, hỏng Tally T6805, T6810, T6815, T6820

Thu mua UPS GE LANPRO 3kva, 5kva, 6kva, 10kva củ, hỏng giá cao

Vui lòng liên hệ Mr Quang 0908626962