Thiết bị

Thay thế - nâng cấp và lắp đặt hệ thống Camera dành cho quán Cafe

14:39 | 14/05/2018 | Hà Nội

0911141118 song vu

Quán Cafe là một địa điểm quen thuộc của hầu hết mọi người dân. Bởi ở đó, mọi người có thể gặp gỡ bạn bè, nơi làm việc, hay xả stress sau những giờ làm việc mệt mỏi... Để đáp ứng những nhu cầu ấy, các quán cafe ngoài việc đảm các yêu cầu về chất lượng, còn phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ, về dịch vụ và cả sự an toàn cho khách hàng.
Đó là những lý do mà nhu cầu “thay thế - nâng cấp - và lắp đặt mới hệ thống camera” cho quán Cafe ngày càng tăng trong thời gian hiện nay.
- Trụ sở tại Đà Nẵng
- Email: songvudn@gmail.com | songvustore@gmail.com
- Website: www.songvu.vn