Máy tính để bản

Máy chủ Dell R630 - Workstation Dual E5 2670 - 2683v3

15:31 | 31/07/2017 | Hà Nội

0988395000 Minh Châu

- CPU E5 2683v3 (SR1XH) - E5 2670C2 - E5 2660C2
- Ram 8G/2400T ECC REG - Ram 8G/1333 ECC REG – Ram 4G/1333 ECC REG
- Mainboard X10DAI - Mianboard Intel S2600cw2r
- Vga Quadro 4000
- Sas Dell 900G/10k/6Gbs
- Fan Cooler Master T400i
- Server Dell R630 Dual E5 2683v3
- IBM X3650M4 Dual E5 2670C2
- IBM X3550M4 Dual E5 2670C2
- DELL R720 Dual E5 2670
- HP 360P G8 Dual E5 2670
- Tray IBM – DELL – HP
- Raid Card
- Railkit IBM, DELL
Giá cực tốt Liên hệ Mr Châu 0988 395 000