Lao động trí óc

Nhận làm báo cáo thuế, sổ sách kế toán

14:11 | 12/09/2016 | Hà Nội

0943956255 Trần Hùng

Tôi là Trần Hùng

Số điện thoại: 0943956255

Email: tvhung.ac@gmail.com

Có 4 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán kiểm toán trong đó:

- Hai năm làm kiểm toán

- Hai năm làm kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm công việc:

· Am hiểu, nắm vững chế độ và chuẩn mực kế toán, pháp luật về thuế

· Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán cho khách hàng, đánh giá sự hợp lý của chứng từ kế toán

· Tư vấn thuế, tư vấn kế toán

· Làm dịch vụ kế toán

HIỆN NHẬN LÀM TRỌN GÓI KẾ TOÁN TẠI NHÀ:
1. Báo cáo thuế hàng tháng, quý:
* Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT
* Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng, quý
* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
* Báo cáo thuế TNDN quý

* Thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, phát hành hóa đơn, đăng ký BHXH cho doanh nghiệp mới thành lập

2. Hạch toán, quản lý sổ sách kế toán:
* Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với quy định của chế độ và chuẩn mực kế toán
* Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn
* In sổ và đóng sổ sách kế toán

3. Báo cáo quyết toán năm:
* Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối tài khoản
* Quyết toán thuế TNCN...

* Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét chứng từ, hoàn thiện hệ thống sổ sách trước khi quyết toán thuế