Lao động phổ thông

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh lương 7000000

14:45 | 17/10/2017 | Hà Nội

0973481253 Nguyễn Thị Bích

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện có
- Thực hiện công việc bán hàng theo lộ trình dưới sự chỉ đạo của Trưởng nhóm, quản lý danh sách khách hàng được công ty bàn giao.
- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng; liên hệ giải đáp về chất lượng, giá thành sản phẩm cho khách hàng.
- Đề xuất phương án tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp với Trưởng nhóm trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến danh sách khách hàng được bàn giao.
- Thực hiện báo cáo ngày/tháng về: kết quả kinh doanh, quản lý danh sách khách hàng chăm sóc.
- Thu thập thông tin thị trường: hoạt động của các đối thủ, các chương trình khuyến mãi.
Mở rộng đối tượng khách hàng mới, bảo đảm độ bao phủ:
- Cập nhật toàn bộ kế hoạch về độ phủ theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm.
- Thực hiện công việc theo kế hoạch phủ thị trường đã đề ra.
- Phối hợp với trưởng nhóm phân tích, sắp xếp, tố chức kế hoạch phủ thị trường để đạt hiệu quả cao.