Khởi nghiệp

Hỗ trợ miễn phí trực tuyến lĩnh vực chứng khoán Phái Sinh.

16:53 | 07/08/2017 | Hà Nội

0931333464 Lê Châu

Trước thực tại nhu cầu rất cao về việc tìm hiểu lĩnh vực mới - chứng khoán phái sinh tại Việt
Nam, công ty triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng tìm hiểu miễn phí thông tin căn bản về
chứng khoán phái sinh, bao gồm:
- Khái niệm thị trường giao dịch phái sinh
- Loại sản phẩm giao dịch.
- Cách thức giao dịch.
- Kế hoạch đầu tư hiệu quả và an toàn.
- Thông tin khác.
Hình thức hỗ trợ: Chuyên viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm hỗ trợ tìm hiểu trực tuyến 1 kèm 1.
Vui lòng liên hệ Mr. Ken để đăng kí qua thông tin liên lạc:
- Phone: 0931.333.464
- Email: lechaua.061090@gmail.com