In ấn, quảng cáo

Photocopy bản vẽ Khổ lớn

15:55 | 14/10/2016 | Hà Nội

903440504 Bùi Hòa

Photocopy bản vẽ Khổ lớn
Với máy móc thiết bị hiện đại, Chúng tôi có thể đáp ứng được mọi nhu cầu in và photocopy các loại tài liệu, bản vẽ khổ lớn tới A0, A0 kéo dài, A1 kéo dài….
• photocopy bản vẽ xây dựng
• Photocopy bản vẽ kỹ thuật
• Photocopy bản vẽ hoàn công
• Photocopy bản vẽ A1
• Photocopy bản vẻ A2 ..
Dịch vụ:
Giao nhận hàng tận công ty, công trình
Giá : Giảm giá vói số lượng nhiều
ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT – CHẤT LƯỢNG – THỜI GIAN GIAO HÀNG
Liên hệ:
Trung tâm tin học Trường ĐH GTVT
Bùi Hòa 0903440504 – 0437668999
Địa chỉ: P102 nhà N1 Trường ĐH GTVT
Yahoo/email: inmaugtvt@gmail.com