Đấu thầu, thanh ly tài sản

Đô cổ các loại bán sỉ và lẻ hội xuân độ

10:14 | 22/09/2017 | Hà Nội

0938179545 Hội Xuân Độ

Hội Xuân Độ
- Tượng Thiên Chúa ba ngôi đúc từ bạc nguyên khối quý hiếm do hội xuân độ chế tác và gia công
{ Hội xuân độ chuyên chế tác và gia công Tượng Thiên Chúa ba ngôi và tượng đức mẹ làm bằng ngọc, ngọc bích, vàng, bạc, đá quý thiên nhiên quý hiếm }
phone : 0938 179 545