Tư vấn thuế, luật

Kế toán tính lương làm thêm giờ vào ban đêm như thế nào?

09:19 | 14/12/2015 | Hà Nội

0944886576 Mr Thanh

Kế toán cần hiểu : Tính lương làm thêm giờ vào ban đêm như thế nào?
Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế VINASC chuyên cung cấp các loại dịch vụ: Dịch vụ lập sổ sách kế toán tại TPHCM, dịch vụ kế toán trọn gói tại TPHCM, dịch vụ kế toán tại TPHCM...
Bà Đỗ Quyên (TP. Hà Nội) hỏi: Hiện công ty tôi đang tính thời gian làm việc của ca đêm là từ 20:00 giờ đến 08:00 giờ của ngày hôm sau (trong đó bao gồm 4 tiếng tăng ca). Vậy, cách tính phụ cấp tăng ca đêm 20% như thế nào? Thời gian tính tăng ca đêm được tính từ mấy giờ đến mấy giờ?
Theo Điều 112 của Bộ luật Lao động thì cứ 5 năm làm việc thì được tăng thêm 1 ngày phép năm. Vậy, thời điểm để tính phép năm trên là lấy ngày bắt đầu vào làm việc tại công ty hay lấy ngày bắt đầu năm tài chính của công ty?
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Quyên như sau:
Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế VINASC chuyên cung cấp các loại dịch vụ: dịch vụ tư vấn hoàn thuế tại TPHCM, dịch vụ kế toán trưởng tại TPHCM, dịch vụ quyết toán thuế tại TPHCM..