Tư vấn thuế, luật

Kế toán: giới thiệu tài khoản kế toán 421 (lợi nhuận chưa phân phối)

10:38 | 23/12/2015 | Hà Nội

0944886576 Mr Thanh

Tài khoản kế toán lợi nhuận chưa phân phối 421, Nguyên tắc kế toán hạch toán lợi nhuận chưa phân phối
a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.
b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo rõ ràng, rành mạch và theo đúng chính sách tài chính hiện hành.
Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế VINASC của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những nỗi lo lắng băn khoăn đó. Vinasc chúng tôi là đơn vị chuyên làm các dịch vụ kế toán như : dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ lập sổ sách kế toán, dịch vụ quyết toán thuế…
c) Phải hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư).