Tư vấn thuế, luật

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu những nội dung mới về kiểm tra KT

11:01 | 15/12/2015 | Hà Nội

0944886576 Mr Thanh

Quy định về Kiểm tra kế toán
1. Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm. Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trừ các cơ quan quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế VINASC chuyên cung cấp các loại dịch vụ: Dịch vụ lập sổ sách kế toán tại TPHCM, dịch vụ kế toán trọn gói tại TPHCM, dịch vụ kế toán tại TPHCM...
2. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán:
a) Bộ Tài chính;
b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách;
c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán tại địa phương do mình quản lý;