Tư vấn thuế, luật

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu Luật kế toán số 88/2015

10:37 | 23/12/2015 | Hà Nội

0944886576 Mr Thanh

Trong Luật kế toán số 88/2015 này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị dịch vụ kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
2. Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.
3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế VINASC chuyên cung cấp các loại dịch vụ: dịch vụ tư vấn hoàn thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ quyết toán thuế…
4. Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luật này có lập báo cáo tài chính.