Thiết bị

ĐHC Phân phối cáp mạng AMP Cat 5E, Cat 6E

16:05 | 31/07/2017 | Hà Nội

01643466094 tacuc

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ ĐỨC HẠNH
ĐC: 162A Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
LINH PHỤ KIỆN - THIẾT BỊ MẠNG CHÍNH HÃNG
Vui lòng liên hệ trực tiếp 0942094258
http://dungcumang.com/shops/Cap-Mang.html
Cáp mạng AMP - Cat 5E, Mã sản phẩm 0520n : 350.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 5E, Mã sản phẩm 0332 : 780.000 vnđ
Cáp mạng AMP - Cat 5E, Mã sản phẩm 0338 : 1.250.000 vnđ
Cáp mạng AMP - Cat 5E, Mã sản phẩm 3332 : 1.300.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 5E, Mã sản phẩm 0715 : 1.500.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 5E, Mã : 6-219590-2 ... : 1.680.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 5E, Chính hãng FTP : 2.750.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 65E, Cáp 8 sợi 0.45 : 1.400.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 6E, Bọc bạc chống nhiễu : 1.600.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 6E, Bọc bạc chống nhiễu : 2.400.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 6E, Mã : 1427254-6 : 2.590.000 vnd
Cáp mạng AMP - Cat 6A, Mã : 1859218-2 : 4.850.000 vnd
Cáp mạng TE-NETLINK - Cat 5E - FTP 0915 : 1.100.000 vnd
Cáp mạng TE-NETLINK - Cat 5E - UTP 0915 : 1.200.000 vnd
Cáp mạng TE-NETLINK - Cat 5E - UTP 0935 : 1.500.000 vnd
Cáp mạng TE-NETLINK - Cat 6E - FTP 0905 : 1.500.000 vnd
Cáp mạng TE-NETLINK - Cat 6E - UTP 0926 : 2.100.000 vnd
Cáp mạng TE-NETLINK - Cat 6E - FTP 0936 : 2.400.000 vnd
Cáp điện thoại AMP, Loại 2 đôi 4 sợi : 580.000 vnd
Cáp điện thoại VINACAP, Loại 2 đôi 4 sợi : 620.000 vnd
Tham khảo: http://dungcumang.com/shops/Camera-quan-sat.html