In ấn, quảng cáo

Việc làm thêm tại nhà 2-3 giờ/ngày thu nhập 5-7 triệu/tháng

16:37 | 06/06/2016 | Hà Nội

01267620321 Quách Trường Xuân

Đây là công việc chỉ Đăng Tin lên các Website, Diễn Đàn, Facebook với mục đích là Quảng Cáo Sản Phẩm cho Công Ty. Nội dung tin đăng Công Ty sẽ cung cấp sẵn xă hội. Công ty không yêu cầu kĩ năng kinh nghiệm và sẽ hướng dẫn chi tiết công việc cho bạn .bạn chỉ cần đăng tải lên các Website, Diễn Đàn và mạng