Đối tác phân phối, kinh doanh

Đường High Fructose corn Syrup 55%

14:16 | 26/07/2016 | Hà Nội

0975194557 nguyễn thanh thủy

01. CHẤT TẠO NGỌT
1.Đường High Fructose corn Syrup 55%
2.Dextrose mono, Dextrose Anhydrous
3. Aspartame
4. Acesulfame K
5. Caramel AAA
6. Maltodextrins
7. I + G
8.Lactose 100, 200 mesh
9. Sorbitol bột , nước