Ô tô Dịch vụ sửa chữa

Máy chẩn đoán đa năng DPA 5 phiên bản 2016

14:50 | 25/07/2016 | Hà Nội

0911140141 đình hòa

Thiết bị chẩn đoán xe đầu kéo | thiết bị đọc lỗi xe đầu kéo DPA 5 Dearborn Protocol Adapter 5
Thiết bị chẩn đoán xe đầu kéo DPA 5 Dearborn Prototocol Adapter hỗ trợ được các dòng xe sau :
1. XE TẢI VOLVO : FM10, NH565, FH12, FM12, VHD, FH16, FM7, VN, WC, WG, WI, FH565, NH12, FL6, FL7, FL10, FL12, NH525, WX, COMP04, FE, VHD, FH, FM, VM, FM9, F10, F12 , F16, NL10, NL12,
VOLVO BUSES: B10B, B10M, B10L, B10R, M10R, B12, B58, B6, B7R, OLYMPIAN, SUPEROLY
2. XE BUS VOLVO : B12B, B12M, B12R, B6R, B7L, B7R, B9L, B9R, B9S, B9TL, PREVH, PREVX
3. CÁC DÒNG XE TẢI CỦA MACK: V-MAC I, V-MAC II, V-MAC III, V-MAC IV. Chẩn đoán sửa chữa các dòng xe của Mack.
4. DÒNG MÁY CÔNG TRÌNH VOLVO (CE):
* Xe xúc lật : L110E, L110F, L120E, L120F, L150E, L150F, L180E, L180F, L220E, L220F, L330E, L350F, L60E, L60F, L70E, L70F, L90E, L90F
* Xe chở khoáng sản hạng nặng : A25D, A25E, A30D, A30E, A35D, A35E, A40D, A40E, T450D
* Xe múc : EC135B, EC140B, EC140C, EC160B, EC160C, EC180B, EC180C, EC210B, EC210C, EC235C, EC240B, EC240C, EC290B, EC290C, EC330B, EC330C, EC360B, EC360C, EC460B, EC460C, EC700C, EC700B, EC700C, ECR145C, ECR235C, ECR305C, EW140B, EW140C, EW145B, EW145C, EW160B, EW160C, EW180B, EW180C, EW200B, EW210C, FC2121C, FC2421C, FC2924C, FC3329C, PL4611
Thông tin sản phẩm: http://www.obdvietnam.vn/thiet-bi-chan-doan-xe-dau-keo-dpa-5-dearborn-protocol-adapter-5-2827.html