Tư vấn thuế, luật

Thủ tục hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2015

14:48 | 16/11/2015 | Hà Nội

0944886576 Mr Thanh


Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2015 dịch vụ kế toán tại long an
Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2015, các trường hợp được hoàn thuế GTGT, Điều kiện hoàn thuế GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC
I. Hồ sơ hoàn thuế GTGT (Theo điều 49 Thông tư 156/2013/TT-BTC) dịch vụ kế toán quận 7
Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu là:
(Tuỳ từng chi cục mà cần có thêm các giấy tờ khác)
II. Điều kiện hoàn thuế GTGT (Theo điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC) dịch vụ kế toán tại long an