Tư vấn thuế, luật

Thành lập Công ty chi phí 850.000đ

16:38 | 09/06/2016 | Hà Nội

0983195607 Phạm Văn Minh

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp do Trung tâm Tư vấn Doanh nghiệp và Đầu tư tổ chức và bảo trợ, nhằm hỗ trợ các cá nhân, nhà đầu tư khi thành lập Công ty, DNTN, Hộ kinh doanh...
Thủ tục đơn giản (Chỉ cần CMND), Chi phí thành lập Công ty là: 850.000 đồng .