Đối tác phân phối, kinh doanh

Neozol PCB, IPA

11:07 | 29/01/2016 | Hà Nội

0902617688 minhthong

Neozol PCB, HC, HC40, 980, 990 1000, IPA: Dùng trong sản xuất điện, điện tử.
Neozol SW250, SW260, SW310: Dùng trong sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời.
Neozol 750H2, 800, GC 40: Dùng trong sản xuất màn hình LCD.
Neozol LC 650, LC 680: Dùng trong sản xuất màn hình LED.
Neozol LC700, LC800, LC 860, HR21; Dùng trong sản xuất kính quang học, lends.
Neozol 150S, 150G, 150A: Dùng trong sản xuất chi tiết máy, dụng cụ đo.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập Website: http://akpaint.com.vn/

Liên hệ:
Mr. Đào Minh Thông
Sales manager
0902 617 688