Đối tác phân phối, kinh doanh

Đường Syrup, Bột Bắp, Bột Biến Tính, Ca Cao, Dextrose

14:24 | 26/07/2016 | Hà Nội

0975194557 nguyễn thanh thủy

Em tên thủy bên em chuyên cung cấp các loại hóa chất, nguyên liệu, phụ gia đa ngành. a/c có thể tham khảo sdt 0975194557
01. CHẤT TẠO NGỌT
1.Đường High Fructose corn Syrup 55%
2.Dextrose mono, Dextrose Anhydrous
3. Aspartame
4. Acesulfame K
5. Caramel AAA
6. Maltodextrins
7. I + G
8.Lactose 100, 200 mesh
9. Sorbitol bột , nước
02. CHẤT PHỤ GIA
1. CMC (Tạo nhớt, ổn định sản phẩm)
2. Natri triphosphat hay natri tripolyphosphat ( Sodium tripolyphos phate)
03. CHẤT BẢO QUẢN
1. Sodium BenZoat
2. Potasium Sorbate
3. Sodium Erythorbate
04. Chất chống đông
1. sodium citrate
05. CHẤT AXÍT (ACID)
1. Acid citric Anhydrous, mono
2. Acid lactic, malic acid
06. CHẤT TẠO ĐÔNG
1. BỘT CA CAO
2. Xanh than gum
07. MÀU THỰC PHẨM
08. TINH BỘT
1.Tinh Bột bắp (Maize Starch -Roquette)
2. Tinh Bột bắp biến tính (CH20- Roquette)
3. Tinh bột mì
09. TĂNG NGUỒN ACID AMIN & VITAMIN
1.VitaminC 99%
2.Glycine
3. Sorbitol
4.Hương sữa
5.Hương bắp
10. Vitamin
1.Vitamin A Palmitat Dầu
2. Vitamin D3 1,0 MIU Dầu
3.Vitamin E Dầu
4.Vitamin B2 tan
11. SodiumClorua(Muối Thái)
12. Một số sp khác
1.Glycerin 99%
2. Propylene Glycol
3. Dissolvine NA2(EDTA)
4. Gelatin 150, 180,200,250 bloom
5. Tween 80 USP