Đồ dùng cho bé

Giúp trẻ phát huy trí sáng tạo

11:18 | 24/11/2017 | Hà Nội

0972483883 Spikids

CÁCH GIÚP TRẺ PHÁT HUY TRÍ SÁNG TẠO

Sự sáng tạo của trẻ em thường bắt đầu bằng sự tái tạo, bắt chước, mô phỏng…và thường không có tính chủ đích. Sự sáng tạo của trẻ em phụ thuộc nhiều vào xúc cảm, vào tình huống và thường kém bền vững. Môi trường giáo dục, văn hóa ứng xử trong gia đình, cũng như ở trường học của chúng ta hiện nay dường như đang ngăn cản đáng kể, không có chỗ để những hành vi sáng tạo của trẻ được nảy mầm.
....................................................
Xem thêm tại đây: http://biquyetnuoidaycon.vn/
Trung tâm đào tạo tư duy ứng dụng và thông minh sáng tạo Spikids
WEB: http://spikids.com.vn
Hotline: 0938.218.731-0972.483.883
https://www.youtube.com/watch?v=dyfIyuJXUhk