Honda Việt Nam mời thầu linh kiện

10:00 | 03/05/2019 | Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam

Phòng Kế hoạch Cung ứng

THÔNG BÁO

(V/v: Mời chào hàng đầu tư)

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

- Trước hết, Honda Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Quý nhà cung cấp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty chúng tôi trong thời gian qua.

- Bằng công văn này, chúng tôi kính mời Quý nhà cung cấp có nhu cầu tham gia chào giá các gói thầu sau:

No

Số hiệu gói hàng

Tên gói hàng

Hạn nộp báo giá

Địa chỉ liên hệ

1

HNM.FM.UFC.96Ki.06

Forklift 2.5 Ton

14h00 ngày 13/5/2019

Ms. Đào Thị Lộc

Email: Prd_dt_loc@honda.com.vn

Số điện thoại:

02113868888 (máy lẻ:  6412)

2

HNM.FM.UFC.96Ki.08

Reduce temperature in eating area in Canteen HNM

14h20 ngày 13/5/2019

3

HF.ENG.DC.96KI.03

Crank case comp Left mold model K96/K97, KWWY & Crank case comp right mold model K01/K12/K96

14h00 ngày 16/5/2019

4

HF.ENG.DC.96KI.04

Crank case comp Right mold model K44F, K0RA/SA & Crank case comp Left mold model K0RA/SA

14h20 ngày 16/5/2019

5

HF.ENG.DC.96KI.05

Crank case comp Left mold model KWWY

14h40 ngày 16/5/2019

6

HF.ENG.DC.96KI.06

Piston mold model K44F, K12/K96, KWW, KTL, KWN, K0RA, K0SA

15h00 ngày 16/5/2019

7

HNM.FRM.WE.96KI.04

Crane wire hoist 10/5 Ton

14h40 ngày 13/5/2019

8

HNM.FRM.WE.96KI.05

Scrap Conveyor of Pressing workshop

15h00 ngày 13/5/2019

 

1

HF.FM.UFC.96KI.03

Expand NKV motorcycle parking

14h00 ngày 13/5/2019

Mr. Trịnh Duy Thanh

Email: Law_td_thanh@honda.com.vn

Số điện thoại:

02113868888 (máy lẻ:  6412)

2

HF.FM.UFC.96KI.04

Expand Roof Empty trolley

14h15 ngày 13/5/2019

3

HNM.FM.UFC.96KI.07

Air conditioning system for LPDC machine

14h30 ngày 13/5/2019

4

HNM.FM.UFC.96KI.09

Install roof for empty trolley

14h00 ngày 14/5/2019

5

HF.ENG.MC.96KI.12

Jig thu khi cho head

14h15 ngày 14/5/2019

6

HF.ENG.MC.96KI.13

Jig cho ranh ca cho crank shaft & jig do thong thuong

14h30 ngày 14/5/2019

7

HF.ENG.DC.96KI.01

Head comp cylinder mold model K44F,K03,K02 & K01/K96

14h00 ngày 16/5/2019

8

HF.ENG.DC.96KI.02

Head comp cylinder mold moldel KYZ

14h15 ngày 16/5/2019

9

HF.ENG.DC.96KI.07

Head comp cylinder mold model K0RA/SA

14h30 ngày 16/5/2019

10

HF.ENG.DC.96KI.08

Head comp cylinder mold model K1FA

14h45 ngày 16/5/2019

 

 

(Quý nhà cung cấp lưu ý nộp báo giá niêm phong muộn nhất theo thời hạn nộp báo giá nêu trên. Sau thời gian này, mọi hồ sơ chào giá đều được coi là không hợp lệ)..