Honda Việt Nam mời thầu linh kiện

16:00 | 30/05/2019 | Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam

Phòng Kế hoạch Cung ứng

THÔNG BÁO

(V/v: Mời chào hàng đầu tư)

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

- Trước hết, Honda Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Quý nhà cung cấp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty chúng tôi trong thời gian qua.

- Bằng công văn này, chúng tôi kính mời Quý nhà cung cấp có nhu cầu tham gia chào giá các gói thầu sau:

No

Số hiệu gói hàng

Tên gói hàng

Hạn nộp báo giá

Địa chỉ liên hệ

1

ITIM.96KI.01

Invest scanner Epson Workforce DS 70000

14h00 ngày 10/6/2019

Mr. Trịnh Duy Thanh

Email: Law_td_thanh@honda.com.vn

Số điện thoại:

02113868888 (máy lẻ:  6412)

2

HF.FM.UFC.96KI.05

Chemical storage

14h15 ngày 10/6/2019

3

QM.QC.96KI.01

INVESTMENT TO REPLACE FARO ARM

14h30 ngày 10/6/2019

 

4

AMP.MFR.PA.96KI.01

T.up baking outside

14h45 ngày 10/6/2019

 

5

HF.FM.UFC.96KI.08

Power supply for electric dryers

15h00 ngày 10/6/2019

 

 

 

(Quý nhà cung cấp lưu ý nộp báo giá niêm phong muộn nhất theo thời hạn nộp báo giá nêu trên. Sau thời gian này, mọi hồ sơ chào giá đều được coi là không hợp lệ)..