Honda Việt Nam mời thầu linh kiện

10:00 | 21/05/2019 | Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam

Phòng Kế hoạch Cung ứng

THÔNG BÁO

(V/v: Mời chào hàng đầu tư)

Kính gửi:Quý nhà cung cấp

- Trước hết, Honda Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Quý nhà cung cấp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty chúng tôi trong thời gian qua.

- Bằng công văn này, chúng tôi kính mời Quý nhà cung cấp có nhu cầu tham gia chào giá các gói thầu sau:

No

Số hiệu gói hàng

Tên gói hàng

Hạn nộp báo giá

Địa chỉ liên hệ

1

HF.FM.EG.96KI.03

Equipment for Clamp Force Tester Uniclamp

14h00 ngày 31/5/2019

Ms. Đào Thị Lộc

Email: Prd_dt_loc@honda.com.vn

Số điện thoại:

02113868888 (máy lẻ:  6412)

2

HF.FM.UFC.96KI.07

Power supply for MC 2R2

14h20 ngày 31/5/2019

 

1

HF.FM.EG.96KI.01

Equipment for ultrasonic pipe thickness

14h00 ngày 31/5/2019

Mr. Trịnh Duy Thanh

Email: Law_td_thanh@honda.com.vn

Số điện thoại:

02113868888 (máy lẻ:  6412)

2

HF.FM.UFC.96KI.10

Thay thế tháp làm mát (kiểu tuần hoàn nước kín)

Koshin cooling tower (close type)

14h15 ngày 31/5/2019

3

HNM.ENG.DC.96KI.01

LPDC machine ( Máy đúc LPDC)

14h30 ngày 31/5/2019

 

4

HNM.ENG.DC.96KI.03

Transport & installing machines and improvement electric supply

14h45 ngày 31/5/2019

 

 

 

 

(Quý nhà cung cấp lưu ý nộp báo giá niêm phong muộn nhất theo thời hạn nộp báo giá nêu trên. Sau thời gian này, mọi hồ sơ chào giá đều được coi là không hợp lệ)..