Lao động phổ thông

cần tìm việc dọn nhà, trông bé, nấu ăn,

14:54 | 08/12/2016 | Hà Nội

0971552629 phạm thị hoa

cần tìm việc dọn nhà, trông bé, nấu ăn, chúng em rảnh nhiều thời gian, muốn tìm việc làm thêm , mong các gia đình giúp đỡ