Đối tác phân phối, kinh doanh

Điều tra tín dụng với công nghệ mới – DCC mở ra cánh cửa tín dụng phân quyền

12:00 | 31/08/2018 | Hà Nội

Vào ngày 24 tháng 8, Họp báo “Ứng dụng sinh thái tín dụng phân quyền Việt Nam” và “Lễ ký kết hợp tác sinh thái tín dụng phân quyền Việt Nam DCC” sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Trong buổi họp báo ký kết lần này có sự tham gia của Công ty Masada – công ty khoa học tài chính tinh nhuệ của nước sở tại Việt Nam; Công ty SenseTime – công ty nổi tiếng về trí tuệ nhân tạo và Công ty Dococredit – công ty phần mềm internet Việt Nam, ba bên sẽ cùng nhau ký kết “Thỏa thuận hợp tác chiến lược xây dựng hệ sinh thái điều tra tín dụng phân quyền Việt Nam

 

Sự phát triển của công nghệ đã thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghệ thông tin tín dụng mới, sự xuất hiện của công nghệ Blockchain đã mở ra một cánh cửa mới cho ngành thông tin tín dụng phân quyền. Bảo đảm được sự an toàn tài chính quốc gia Việt Nam, nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển công nghệ tương lai có thể trở thành trụ cột cho sự phát triển thị trường khoa học công nghệ tài chính thế giới và ổn định hệ thống thông tin tín dụng xã hội. Khi hợp tác với các trang mạng internet, vận dụng hình thức phát triển DAPP, thông qua túi SDK để truyền tải dữ liệu. DCC sẽ thông qua các phương thức khác nhau để tiến hành hợp tác sâu rộng với các đối tác tại Việt Nam và trên toàn thế giới, đẩy mạnh việc xây dựng xã hội tín dụng Việt Nam.