Đồ dùng cho mẹ

Cách phát triển trí thông minh tương tác ở trẻ

16:03 | 29/11/2017 | Hà Nội

0972483883 Spikids

CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH TƯƠNG TÁC Ở TRẺ

Trí thông minh tương tác là năng lực hiểu, cảm nhận, làm việc và tương tác tốt với người xung quanh, cộng đồng, có khả năng nhìn sự việc dưới góc độ, quan điểm, nhạy cảm với suy nghĩ, tâm trạng của người khác nên có thể dễ dàng chủ động trong mối quan hệ của họ.
Một người có trí thông minh tương tác, giao tiếp cao là người dễ dàng thấu hiểu được người khác, có xu hướng hướng ngoại và có khả năng phối hợp cao. Những người này có thể là nhà tâm lý học, giám đốc, hiệu trưởng, luật sư, nhân viên tư vấn, bán hàng, những người đàm phán…
......................
Xem thêm tại: http://biquyetnuoidaycon.vn/
Trung tâm đào tạo tư duy ứng dụng và thông minh sáng tạo Spikids
WEB: http://spikids.com.vn
Hotline: 0938218731-0972483883
https://www.youtube.com/watch?v=dyfIyuJXUhk