Motor G3FB18-20-020 – Công ty Natatech

11:03 | 13/09/2017 | Hà Nội

01203841198 Lê Hoàng Thơ

Motor G3FB18-20-020 – Công ty Natatech
Nhãn hiệu: Nissei
Xuất xứ: Japan

Một số thiết bị tương tự:
Reducer G3FB-22-120-100
Motor G3FB-22-15-T040W 380V
Product G3FB-22-160-T010Acertification Model: G3F22N160-CTB010NA
support G3FB-28-25-0.75,380V, 50HZ new products: G3F28N025-CTB075WS
Asynchronous motor G3FB-28-40-T040A / G3F28N040-CTM040NA
Asynchronous motor G3FB-28-40-T040A domestic 3C certification Model: G3F28N040-CTM040NA
Reducer G3FB-28-50-T040
Motor G3FB-28-60-T040A 3C Model: G3F28N060-CTB040NA
Motor G3FB-28-60-TO40W domestic 3C certification Model: G3F28N060-CTB040WA
BEAD2 # Supports G3FB-28-80-T040W 400V 50HZ New: G3F28NO80-CTBO40WAX X = 400V / 50HZ
Motor G3FB-32-25-150T
Gear motor G3FB-32-80-075W