Bán nhà đất Căn hộ / Chung cư

Seasons Avenue - Đồng Giá Căn Tầng Thấp

10:00 | 21/08/2018 | Hà Nội

ĐỒNG GIÁ TOÀN BỘ SEASONS AVENUE - TẦNG THẤP
Tòa S4: 
- Căn 2: 3.6 tỷ có VAT & PBT. ( 116m, Ban công ĐN)
- Căn 3: 3.6 tỷ có VAT & PBT ( 116m, Ban công TB)
- Căn 6: 4.1 tỷ có VAT & PBT ( 133m, Ban công TB, ĐB)
- Căn 9: 3.594 tỷ có VAT & PBT ( 116m, Ban công TN, ĐN)
Tòa S2:
- Căn 1, 6 Tầng thấp: 3.29 tỷ có VAT & PBT. ( 110m, Ban công ĐB)
Tòa S1: 
- Căn 6 tầng thấp: 2.957 tỷ có VAT & PBT
- Căn 10 tầng thấp: 2.999 tỷ có VAT & PBT
Hotline: 0977.960.839/ 0911.868.936